Η “Κερκίνης Γη” είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο αγροδιατροφικό τομέα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα από αγνές πρώτες ύλες. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τρόφιμα διατροφικής αξίας και ποιότητας ανάλογα των απαιτήσεων του σύγχρονου ανθρώπου μέσω του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας Κερκίνης Γη Κοιν. Σ. Επ.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΩΝΙΑΣ

Το 2013 έγινε το ξεκίνημα, όταν μια ομάδα βιοκαλλιεργητών στην περιοχής της Κερκίνης Σερρών, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό δρόμο για την παραγωγή μας, μεταποιώντας, τυποποιώντας και διανέμοντας οι ίδιοι τα προϊόντα μας.

Το 2014 ολοκληρώθηκε και το σύγχρονο εργαστήριο μας, το όποιο πιστοποιείται βιολογικά σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Από τις αρχές του 2015 λειτουργεί και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας. Στο σύντομο χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούμαστε, δημιουργήσαμε μια εξαιρετική γκάμα προϊόντων που βασίζονται στην Βιολογική Αρώνια, στο Βιολογικό Δίκοκκο σιτάρι γνωστό ως Ζέα και σε μοναδικά προϊόντα της περιοχής της Κερκίνης όπως το Βουβαλίσιο γάλα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΑΡΩΝΙΑΣ

Συνεργαζόμαστε με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με των αριθμό αυτών να αυξάνεται διαρκώς καθώς ενστερνίζονται τις προσπάθειες μας για ποιοτικό αποτέλεσμα και την άριστη σχέση τιμής /προϊόντος.

Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα κοινό πλαίσιο σκέψης και παραγωγικής αντίληψης στην τοπική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε τη διατροφή ως πρωταρχικό μέσο αυτοσεβασμού του ανθρώπου.

Προτάσσουμε τον σεβασμό στη φύση και το πως λειτουργεί αυτή αιώνες τώρα. Έτσι, καλλιεργούμε βιολογικά, μεταποιούμε και τυποποιούμε με μέσα και υλικά που διασφαλίζουν το αρτιότερο αποτέλεσμα.