//ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΓΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 01 Ιουνίου 2017 και ημέρα Πέμπτη στις 18:00 στα  γραφεία της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΓΗ» στην Κερκίνη Σερρών.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

Συζήτηση, αναπροσαρμογή και έγκριση νέου καταστατικού  για μετάπτωση της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΓΗ» στον νέο νόμο: 4430/2016.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Γεωργιάδης Δημήτριος

2019-11-22T13:31:02+00:00
Δεν επιλέξατε προϊόντα