//ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΓΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2017 και ημέρα Δευτέρα στις 19:00 στα νέα γραφεία της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΓΗ» στην Κερκίνη Σερρών.

 

Θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο για την πορεία των δράσεων της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΓΗ για το έτος 2016.
  2. Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2016 της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΓΗ
  3. Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2016 της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΓΗ
  4. Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2017 της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΓΗ
  5. Ενημέρωση για την υποχρέωση Τροποποίησης του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016 της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΓΗ και έγκριση – υπογραφή προσχεδίου.
  6. Έγκριση ή μη Πρότασης της διοικούσας επιτροπής για διαγραφή του μέλους της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΓΗ
  7. Σε περίπτωση έγκρισης του θέματος »6» διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέας διοικούσας επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Γεωργιάδης Δημήτριος

2019-11-22T08:47:11+00:00
Δεν επιλέξατε προϊόντα